Thursday, March 23, 2017

Kelas Asas Akaun April 2017


Pendaftaran 2 kelas dibuka:
1. Grup Coaching Asas Akaun
Tarikh: 8 April 2017, Sabtu.
Masa: 9.15am-2pm
Lokasi: di Putrajaya
[Masih ada 3 tempat lagi]

Modul
1. Pengenalan Buku Kira-kira and Perakaunan
2. 10 kesalahan yang biasa dilakukan oleh usahawan
3. How to do record keeping yang betul (Lejar, untung, rugi dan balance sheet)
4. Pengenalan kepada Asas Kos dan Meletakkan Harga pada satu-satu produk.
5. Akaun untung atau Rugi. Syarikat anda UNTUNG atau RUGI?
6. Case Study (Merangkumi penyediaan akaun penuh) - hands on task


2. Kelas asas online (Min 3 orang)
Tarikh: 1 April 2017, Sabtu
Masa: 9.30pg - 12.30tgh
Modul 1: Basic book keeping.
Bagaimana merekod buku simpan kira?
Modul 2: Pengenalan kepada asas perniagaan dan fungsinya.
-Mengenal dan belajar kepentingan dokumen.
- Invois, cash, bil, resit, purchase order

Klik sini untuk daftar 

No comments:

Post a Comment